Islamic Sites

Click on image to view 3D model

The Old Isdhoo Mosque (Aasaaree Miskiy)

Dhonbandaara Miskiiy (Mosque) Compound

Maadhado Mosque Complex

Ziyaarat on Hithadhoo

Gem Miskiyy, Fuvamulah

Old Friday Mosque (Aasaariy Miskiiy) Fonadhoo

Kōagaṇṇu Cemetery, Hulhumeedhoo

Funaado Mosque, Fuvamulah
Kuda Ziyaarat, Himmafushi
Baa Miskiyy, Dhiffushi